Dla kursanta

Kiedy mogę zapisać się na kurs?

Na kurs prawo jazdy kat B możemy zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18-ego roku życia.

 

Jakie dokumenty potrzebuję?

19 stycznia 2013 roku została wprowadzona zmiana dla osób ubiegających się o uprawnienia prawa jazdy. Należy wówczas udać się do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania (Urząd Miasta Szczecin), gdzie założymy Profil Kandydata na Kierowcę – w skrócie PKK. Z reguły profil ten uzyskujemy od ręki. Jest to elektroniczne zaświadczenie generowane w systemie “Kierowca”, zawierające dane oraz informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o dokument prawa jazdy.

Do złożenia „PKK” wymaga się, abyśmy przedłożyli:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kontakt do lekarza możemy uzyskać w biurze ośrodka nauka jazdy Szczecin – Nauka i Technika Jazdy RAWO, gdzie opłata wynosi 120 zł i uiszczamy ją u lekarza),
 • aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z widocznym lewym uchem,
 • zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku braku pełnoletności oraz akt urodzenia lub jego odpis.

Gdy otrzymamy PKK, zgłaszamy się wtenczas do wybranego ośrodka szkoleniowego dla kierowców. Szkoła nauki jazdy za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji, pobiera dane kandydata do swojej ewidencji. Wówczas jest to podstawa do tego, abyśmy rozpoczęli szkolenie.

Przebieg kursu w ośrodku:

Etap teoretyczny:

30 godzin lekcyjnych, w tym zajęcia z pierwszej pomocy, zaliczamy tutaj wykłady na temat zasad ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy,

Etap praktyczny:

30 godzin zegarowych, w których skład bierzemy pod uwagę system poruszania się po drogach publicznych oraz wykonywanie manewrów pod opieką instruktora,

 1. Wewnętrzny egzamin teoretyczny,
 2. Wewnętrzny egzamin praktyczny.

Po ukończeniu kursu, szkoła nauki jazdy zwalnia PKK, a następnie wysyła tenże profil do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – w skrócie WORD. Wówczas możemy zapisać się na egzamin państwowy.

Egzamin państwowy: 

Na egzamin państwowy możemy zapisać się osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Przedstawiamy w nim wówczas zaświadczenie o ukończonym kursie jak i wnosimy opłatę za egzamin oraz ustalamy termin.

Możemy również dokonać zapisu poprzez Internet. Link do zapisu zamieściliśmy poniżej.

Przydatne linki:

Sprawdź wolne terminy w ośrodku WORD Szczecin

https://word.szczecin.pl/terminy/

zapisz się za pomocą Internetu;

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy 

Ile zapłacę (kat. B):

Koszt egzaminu teoretycznego 50 zł

Koszt egzaminu praktycznego 200 zł

Łączny koszt egzaminów opiewa na kwotę 250 zł

Państwowy egzamin teoretyczny przebieg:

Całość składa się z:

 • 20 pytań multimedialnych w formie wideo z wiedzy podstawowej. Tutaj udzielamy odpowiedzi TAK lub NIE. Czas, który mamy na zapoznanie się z pytaniem wynosi 20 sekund i wyświetlenie filmu – 20 sekund, a czas odpowiedzi to 15 sekund.
 • 12 pytań z odpowiedziami A, B i C z wiedzy specjalistycznej i tutaj jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czas tej odpowiedzi wynosi do 50 sekund.

W przypadku, kiedy to osiągniemy pozytywny wynik, egzamin pozostaje bezterminowy.

Państwowy egzamin praktyczny przebieg:

Część I – Plac manewrowy

 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka oraz zapięcie pasa bezpieczeństwa, a następnie upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie odpowiednich świateł do jazdy w ruchu drogowym,
 3. Ruszenie z miejsca oraz przejechanie płynnie pasem ruchu do przodu i tyłu, upewnienie się o możliwości jazdy,
 4. Start z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Część II- Ruch drogowy

Naszym zadaniem jest wykonanie w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. Wszystko musi się odbyć w czasie nie mniejszym niż 40 minut.

Pozytywny wynik z egzaminu otrzymujemy, jeżeli poprawnie wykonaliśmy wymagane przepisami zadania egzaminacyjne.

Negatywny wynik możemy uzyskać przy dwukrotnym nieprawidłowym wykonaniu tego samego zadania egzaminacyjnego lub przy przerwaniu egzaminu przez egzaminatora. Takie działanie będzie podjęte, jeśli nasze zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIE I ZDAJ Z NAMI EGZAMIN – SZKOŁA NAUKI JAZDY SZCZECIN.