Kolejność znaków drogowych to zdecydowanie jedna z najważniejszych informacji, których uczymy się na kursie prawa jazdy. Mimo to, wiele osób zastanawia się, co jest ważniejsze, znaki drogowe poziome i pionowe czy np. sygnalizacja świetlna bądź „znaki poziome czy pionowe które ważniejsze”. Z miłą chęcią odpowiemy na te pytania, prezentując, jak wygląda hierarchia znaków drogowych według przepisów ruchu drogowego.

Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych

Zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, uczestnik ruchu drogowego powinien w pierwszej kolejności stosować się do poleceń osoby kierującej ruchem, następnie do znaków świetlnych, znaków poziomych i pionowych, a na samym końcu do zasad panujących na drodze.

Osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli

Najwyższe stanowisko w hierarchii ważności sygnałów drogowych drogowych zajmują sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli.

“Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe”. Dalej: „Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi”.

Znając te podstawowe zasady ruchu drogowego, jesteśmy w stanie zachować maksymalne bezpieczeństwo na drodze. Warto także dodać, że takie osoby to nie tylko pracownicy służb mundurowych (policjanci, żołnierze czy strażnicy miejscy), a także pracownicy wykonujący roboty na drodze itp. Ich sygnały mają pierwszeństwo nad wszystkimi innymi znakami i przepisami.

Sygnalizacja świetlna

W hierarchii znaków i sygnałów drogowych drugie miejsce zajmuje sygnalizacja świetlna. Spotkamy ją przede wszystkim na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sygnalizatory mają pierwszeństwo przed znakami chociażby pierwszeństwa przejazdu, jednak w przypadku awarii świateł, to właśnie znaki drogowe przejmują ich rolę.

Poziome i pionowe znaki drogowe

W hierarchii ważności znaków drogowych, przedostatnie miejsce należy do znaków poziomych i pionowych. Znajdują się wyżej w hierarchii ważności niż ogólne zasady, jednak są mniej ważne w stosunku do m.in. sygnalizacji świetlnej. Znaki pionowe dzielą się na się na ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne. Z kolei znaki poziome są malowane na drodze i wyznaczają np. pasy ruchu. Do grupy znaków pionowych należą również wszelkiego rodzaju tabliczki. Z kolei na drodze można spotkać poziome znaki, czyli napisy, linie i strzałki namalowane na jezdni.

Znaki pionowe i poziome które ważniejsze?

Wiele osób zastanawia się, ktore znaki wazniejsze poziome czy pionowe. Niekiedy można spotkać się ze stwierdzeniem, że znaki pionowe są ważniejsze od poziomych, ale jest to nieprawda! Znaki pionowe i poziome mają taką samą hierarchię ważności. Co więcej, stworzone są w taki sposób, by się nawzajem uzupełniać.

Przepisy ruchu drogowego

Jeśli chodzi o kolejność obowiązywania znaków i sygnałów drogowych, to na ostatnim miejscu znajdują się przepisy ruchu drogowego. Można powiedzieć, że są to domyślne znaki, których uczymy się w szkole nauki jazdy. W sytuacji, gdy na drodze nie znajduje się żaden znak drogowy, sygnalizacja świetlna czy osoba kierująca ruchem, musimy z nich korzystać. Jest to chociażby zasada prawej ręki, która mówi o tym, że pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przed nami.

Znaki drogowe hierarchia ważności – postawa bezpieczeństwa na drodze

Znajomość znaczenia znaków i sygnałów drogowych to absolutna podstawa, by bezpiecznie poruszać się po drodze. Ta wiedza przydatna jest szczególnie w sytuacjach, gdy na drodze dochodzi do zmiany organizacji ruchu. Wówczas wiele osób „jeżdżących na pamięć” popełnia wykroczenia, które są szczególnie niebezpieczne. Warto wówczas pamiętać, że najwyższe miejsce w hierarchii ważności zajmuje osoba kierująca ruchem, następnie sygnalizacja świetlna, znaki poziome lub pionowe, a na czwartym, ostatnim miejscu, znajdują się przepisy ruchu drogowego. Co więcej, znaki pionowe i poziome mają taką samą wartość!

Jako nauka jazdy Szczecin serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziesz więcej informacji, które pomogą Ci zdać WORD egzamin.